CENNIK

.Zapraszamy do skorzystania z oferty, w celu pytań lub uzyskania stosownych informacji, prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny. 

Numer rachunku bankowego:

Queen’s Tenis Kraków

93 1160 2202 0000 0004 6994 8707

Do zobaczenia na korcie!

Regulamin

§1.
Organizatorem zajęć jest szkoła tenisa ziemnego – Queen’s Tenis Kraków.

§2.
Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad działania niniejszej szkoły tenisa ziemnego.

§3.
Uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania: regulaminu Queen’s Tenis Kraków, regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia oraz ogólnych zasad etyki gry w tenisa.

§4.
Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe (tenisowe).

§5.
Czas trwania zajęć wynosi 1h – 60 minut.

§6.
Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej: www.queensteniskrakow.pl

§.7
Opłatę za zajęcia należy uiścić do 7 dnia miesiąca z góry za każdy miesiąc, przelewem na konto, bądź osobiście do rąk instruktora.

§.8
W przypadku odwołania zajęć przez trenera/organizatora wypoczynku opłata za trening oraz inne formy wypoczynku np. półkolonie, obozy nie zostaje zwrócona, a zajęcia oraz inne formy wypoczynku pozostają do odrobienia w terminie wyznaczonym przez trenera/organizatora wypoczynku .

§.9
Opłata za zajęcia, treningi oraz inne formy wypoczynku nie podlega zwrotowi.

§.10
W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych nie przewiduje się zwrotu opłaty, natomiast po konsultacji z trenerem istnieje możliwość odrobienia tych zajęć do końca roku szkolnego w innej grupie treningowej na podobnym poziomie.

§.11
Uczestnicy zajęć indywidualnych są zobowiązani do poinformowania trenera o nieobecności z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem (48 godzin). W takim wypadku uczestnik nie będzie ponosił żadnych kosztów. Natomiast odwołanie treningu w dniu zajęć jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty za kort.

§.12
W przypadku rezygnacji z zajęć indywidualnych, bądź grupowych kupujący nie ma prawa domagać się zwrotu opłaty.

§13
W przypadku złych warunków atmosferycznych, zajęcia na kortach otwartych zostają odwołane i odrobione w uzgodnionym terminie.

§.14
Ze względów bezpieczeństwa niepełnoletni uczestnicy zajęć przybywają i opuszczają zajęcia pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

§.15
Queen’s Tenis Kraków zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć, filmów oraz innych materiałów promocyjnych. Osoby nie wyrażające zgody, proszone są o przekazanie informacji instruktorowi.

§.16
Uczestnictwo w zajęciach szkoły tenisa ziemnego Queen’s Tenis Kraków jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§.17
Queen’s Tenis Kraków zgodnie z dyrektywą 95/46/WE zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych w celach kontaktowych oraz marketingowych.

§.18
Queen’s Tenis Kraków zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Dane do przelewu:

Wpłata do 7 dnia miesiąca, z góry za każdy miesiąc.

Queen’s Tenis Kraków

nr konta: 93 1160 2202 0000 0004 6994 8707